Individuel samtale og mindfulness til voksne

 

Individuel mindfulness er for dig, som ønsker at lære mindfulness alene fremfor at deltage i en gruppe. Det er for dig, som ønsker skræddersyede teknikker, som giver max effekt også efter afsluttet forløb. Det kan være, at det bare er det der passer bedst for dig eller du har brug for at gå mere i dybden med at tale om andre ting. Det kan også være at få nye perspektiver på fx svære ting, du står i lige nu.

Jeg kan tilbyde dig det du har mest brug i forløbet og kan tilbyde terapi, mindfulness, coaching eller en kombination. Det kan være, at du har brug for hjælp her og nu og oplever, at der er for lang ventetid til en psykolog eller allerede har prøvet det og ønsker andre teknikker. Rigtig mange af mine deltagere henvender sig, fordi de har fået enten kurset eller et individuelt forløb anbefalet af tidligere deltagere, fx af en kollega, familiemedlem, veninde, ven, læge eller psykolog. 

Individuel mindfulness kombineres ofte med samtale, så du både får vendt det du har brug for og samtidig får teknikker og redskaber, så du kan bruge mindfulness derhjemme. Mindfulness kan kombineres med terapi og/eller coaching. 

Se eksempler på, hvad tidligere deltagere har fået ud af individuel mindfulness-træning.

Hvordan hjalp mindfulness på stress, dårlig søvn, bekymring og tristhed?

“Jeg var netop sygemeldt med stress og havde igennem flere år været plaget af dårlig søvn. Min læge anbefalede mig at prøve mindfulness, da hun havde set det hjælpe rigtig mange andre. Jeg var rigtig trist, over min mors alvorlige sygdom, som krævede rigtig meget af mig og samtidig var der travlt på arbejdet. Mit gode humør var forsvundet og jeg kunne ikke længere tage mig sammen til noget og de negative og bekymrende tanker tog mere og mere styring. Gennem et mindfulnessforløb ved Ulla oplevede jeg, at jeg begyndte at sove bedre om natten. Mindfulness ændrede jo ikke på min mors situation, men jeg blev langsomt stærkere og mere robust til bedre at kunne tackle det og de negative tanker og følelser fik mindre magt. Jeg begyndte at fokusere på de positive ting jeg også har i mit liv, dyrke motion og blev mere nærværende overfor min familie.”

Kvinde 55 år

Forælder til barn med særlige behov
“Som mor til 3 børn og den ene har svær ADHD er jeg konstant på. Opringning fra skole og hans uforudsigelige vredesudbrud var medvirkende til, at jeg konstant var i alarmberedskab og havde konstant uro i kroppen. Min livsglæde forsvandt og det gik ud over familien og mig selv. Jeg var skeptisk i forhold til, om mindfulness kunne hjælpe men var desperat for at prøve at se, om det kunne. Efter et 8 ugers forløb kan jeg mærke, at jeg har fået langt mere ro og overskud til at tackle de udfordringer, jeg konstant står i. Jeg har fået teknikker til indimellem bare at være i nuet uden bekymringer om, hvad der sker om en time eller i morgen. Jeg kan bedre håndtere det, der er mit livsvilkår og er mere rolig overfor mine børn.”Kvinde 35 år

Pårørende til misbruger

“Som ægtefælle til en misbruger, var jeg med årene blevet mere og mere slidt og opgivende. Jeg kunne og ville ikke ud af ægteskabet men følte at de mangeårige svigt, holden øje med og uforudsigelighed gjorde, at jeg måtte prøve noget andet. Jeg har i mange år haft samtaler med psykologer, behandlere, terapeuter og været i pårørendegruppe, men manglede stadig værktøjer i hverdagen. Jeg bruger mindfulness til at gøre noget godt for mig og jeg har nu muligheden for at trække mig og være i nuet. Jeg nyder at sidde i haven og mærke vinden, høre fuglene og være opmærksom på kroppen og åndedrættet. Det er for mig det pusterum, som gør, at jeg kan være i det. Det ændrer ikke på min mands mangeårige misbrug men giver mig et bedre liv nu jeg ikke kan og vil forlade ham.”

Kvinde 65 år Se flere udtalelser her

Se mere om individuel mindfulness og hvad jeg anbefaler her

Hvis du ønsker at lære mindfulness, anbefaler jeg et forløb på 8 gange, idet det giver den bedste effekt. Du vil lære nogle grundlæggende mindfulness-øvelser, som jeg anbefaler, at du træner derhjemme mellem sessionerne. Hvis du ønsker at se, om mindfulness er noget for dig, inden du beslutter dig for et individuelt kursus eller kursus i gruppe over 8 gange, kan du møde mig til en 1. gangs samtale/introduktion til mindfulness uden, at du “binder dig” til et længerevarende kursus. Såfremt du ikke ønsker det eller har mulighed for at deltage 8 gange, kan der aftales et kortere individuelt “skræddersyet” program, som passer til dig. Den primære del vil være træning i mindfulness, kort intro til relevant teori og hvis vi aftaler det, kan mindful yoga indgå. Mindfulness kombineres for den bedste effekt med samtale. Hvis du deltager i et forløb over 8 gange, får du adgang til et mindfulnesshæfte med anbefalinger til øvelser, plancher og lydfiler. 

Pris for private: 800 kr. for en times individuel mindfulness og samtale. 

Pris for virksomheder: 800 kr. plus moms for individuel mindfulness og samtale pr. gang. 


  Mindfulness Aalborg –  Enggårdsgade 5 – 9000 – Aalborg – uvestergaard@gmail.com – tlf. 40810508