Individuel samtale og mindfulness til voksne

Ønsker du mere glæde, ro. overskud eller bedre søvn? Mindre stress, tristhed, depression, uro eller angst?

Individuel samtale og mindfulness er for dig, som ønsker at lære mindfulness alene fremfor at deltage i en gruppe. Det er for dig, som ønsker skræddersyede teknikker, som giver max effekt også efter afsluttet forløb. Det kan være, at det bare er det der passer bedst for dig eller du har brug for at gå mere i dybden med at tale om lige præcis din situation og det du oplever. Det kan også være at få nye perspektiver på fx svære ting, du står i lige nu.

Jeg kan tilbyde dig det, du har mest brug i forløbet og kan tilbyde terapi, mindfulness, coaching eller en kombination. Det kan være, at du har brug for hjælp her og nu og oplever, at der er for lang ventetid til en psykolog eller allerede har prøvet det og ønsker andre teknikker. Rigtig mange af mine deltagere henvender sig, fordi de har fået enten kurset eller et individuelt forløb anbefalet af tidligere deltagere, fx af en kollega, familiemedlem, veninde, ven, læge eller psykolog. 

Individuel mindfulness kombineres ofte med samtale, så du både får vendt det du har brug for og samtidig får teknikker og redskaber, så du kan bruge mindfulness derhjemme. Mindfulness kan kombineres med terapi og/eller coaching. 

Du kan få effektive redskaber til at afhjælpe og mindske: 

 • Stress.
 • Tankemylder.
 • Indre uro, nervøsitet eller angst.
 • Eksamensangst eller præstationsangst. Flyskræk. Fobier.
 • Tristhed eller depression.
 • Mange bekymringer.
 • Vrede.
 • Dårlig søvn. Søvnløshed.
 • Pres og høje krav.
 • Lavt selvværd eller selvtillid.
 • Ensomhed.
 • Problemer eller tvivl om parforhold, uddannelse eller job. 
 • Uhensigtsmæssig balance mellem arbejde og privatliv.
 • Livskriser.

I de perioder hvor du oplever modgang eller udfordringer kan det ofte være svært at løse tingene på den måde, du plejer. Måske hjælper det ikke at tale med familie eller venner om det, der er svært. 

For hurtigere at komme på den anden side, har mange brug for nye redskaber og teknikker, som har effekt både nu og fremover. 

Hvad kan det give?

Du kan opnå langt mere ro, glæde, balance og overskud. Du får redskaber til i højere grad at håndtere svære tanker og følelser og vil i højere grad kunne være i NUET. Du får langt større fokus på dine ressourcer, styrker og værdier, og redskaber til at komme i retning af det liv, du virkelig ønsker og på den måde højere livskvalitet. En sidegevinst er, at du får konkrete teknikker og værktøjer, som du kan bruge både under og efter et afsluttet forløb. Du kan også bruge et individuelt forløb til at skabe personlig udvikling i forhold til det, du ønsker eller måske længes efter i dit liv. 

Du kan se udtalelser fra andre eller læse mine artikler på min hjemmeside. 

Min erfaring og tilgang

Med 20 års erfaring og en bred værktøjskasse har jeg hjulpet unge fra 17 og voksne i et individuelt forløb. Jeg vil også rigtig gerne hjælpe dig og lægger stor vægt på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor du har mulighed for at få vendt lige præcis det, du har brug for. Jeg har siden 2014 været selvstændig på fuld tid og har ikke tal på hvor mange individuelle samtaleforløb, terapi, coaching og mindfulness-forløb, jeg har afholdt. Jeg har siden 2001 efteruddannet mig indenfor mangfoldige tilgange. Jeg lægger vægt på en jordnær tilgang, som tager udgangspunkt i din situation. 

Jeg er specialist i mindfulness, certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse, certificeret coach, socialrådgiver og terapeut. Jeg har en stor erfaring med at arbejde ud fra en kropslig og regulerende tilgang, som er meget effektiv i forhold til tilstande, som stress, søvnproblemer, uro, angst og depression. En del har tidligere prøvet andre metoder og tilgange inden de kontakter mig og andre har ikke. Jeg har løbende gennem alle årene efteruddannet mig indenfor mangfoldige tilagange. Jeg er  som det nyeste igang med en integral-terapeutisk og somatisk efteruddannelse, som har fokus på regulering af stress, angst og depression.

Jeg arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang og tager udgangspunkt i lige præcis dine forventninger, ønsker og livssituation. Jeg har en bred erfaring og trækker på de teknikker og metoder, som hjælper dig bedst. Hvis du ønsker det, inddrager jeg mindfulness i terapien, som et meget effektfuldt og virksomt redskab og skræddersyer øvelserne til lige præcis din situation og behov. Jeg arbejder udfra en tilgang, der har fokus på ressourcer. Inden jeg blev selvstændig på fuld tid har jeg 17 års erfaring med afholdelse af samtaler med unge og voksne. Jeg skaber særlig gode resultater med en kombination af samtale og mindfulness. 

Jeg brænder så meget for samtaler, terapi, mindfulness og coaching, at jeg i 2017 har udgivet en bog om samtaler for professionelle. Bogen bruges af fagpersoner og er på pensum på uddannelser i Danmark og Norge. Jeg underviser professionelle i samtale-træning. 

Jeg er gift og mor til 2 teenagedrenge og har været fuldtidsselvstændig i mere end 5 år. Jeg bor i Aalborg. 

Mine kunder kommer fra

Nordjylland. Hjørring, Brønderslev, Løkken, Frederikshavn, Fjerritslev, Støvring, Klarup og Hobro og fra Aalborg og opland. Derudover tilbyder jeg online samtaler og mindfulness-træning, hvis geografien hindrer dig i, at vi kan mødes.

Størstedelen af kunderne har fået et forløb anbefalet

Mange har fået det anbefalet af enten deres læge eller af en psykolog eller hørt om andres udbytte. Jeg er underleverandør i pensionsselskaber og har siden 2014 haft fast samarbejde med flere private og offentlige virksomheder og kommuner.

Praktisk information. Fuld fortrolighed. Du kommer direkte til og møder kun mig

Mit dejlige lokale ligger på Enggårdsgade 5, 9000 Aalborg (Kærby).  Du kommer direkte til og skal ikke vente i et venteværelse og møder kun mig. Der er gode parkeringsmuligheder. 

Kontakt mig gerne

Hvis du allerede nu ønsker at forespørge på en konkret tid, er du meget velkommen til at kontakte mig. Du er meget velkommen til at skrive eller ringe helt uforpligtende, hvis du har spørgsmål eller ønsker en konkret aftale. 

Jeg glæder mig til at høre fra dig og vil gøre mit bedste for at imødekomme dit ønske og vende tilbage til dig hurtigst muligt. Du kan ringe til mig (Ulla) på 4081 0508 eller skrive til mig på uvestergaard@gmail.com 

Se eksempler på, hvad tidligere deltagere har fået ud af individuel samtale og mindfulness-træning.

Hvordan hjalp mindfulness på stress, dårlig søvn, bekymring og tristhed?

“Jeg var netop sygemeldt med stress og havde igennem flere år været plaget af dårlig søvn. Min læge anbefalede mig at prøve mindfulness, da hun havde set det hjælpe rigtig mange andre. Jeg var rigtig trist, over min mors alvorlige sygdom, som krævede rigtig meget af mig og samtidig var der travlt på arbejdet. Mit gode humør var forsvundet og jeg kunne ikke længere tage mig sammen til noget og de negative og bekymrende tanker tog mere og mere styring. Gennem et mindfulnessforløb ved Ulla oplevede jeg, at jeg begyndte at sove bedre om natten. Mindfulness ændrede jo ikke på min mors situation, men jeg blev langsomt stærkere og mere robust til bedre at kunne tackle det og de negative tanker og følelser fik mindre magt. Jeg begyndte at fokusere på de positive ting jeg også har i mit liv, dyrke motion og blev mere nærværende overfor min familie.”

Kvinde 55 år

Forælder til barn med særlige behov
“Som mor til 3 børn og den ene har svær ADHD er jeg konstant på. Opringning fra skole og hans uforudsigelige vredesudbrud var medvirkende til, at jeg konstant var i alarmberedskab og havde konstant uro i kroppen. Min livsglæde forsvandt og det gik ud over familien og mig selv. Jeg var skeptisk i forhold til, om mindfulness kunne hjælpe men var desperat for at prøve at se, om det kunne. Efter et 8 ugers forløb kan jeg mærke, at jeg har fået langt mere ro og overskud til at tackle de udfordringer, jeg konstant står i. Jeg har fået teknikker til indimellem bare at være i nuet uden bekymringer om, hvad der sker om en time eller i morgen. Jeg kan bedre håndtere det, der er mit livsvilkår og er mere rolig overfor mine børn.”Kvinde 35 år

Pårørende til misbruger

“Som ægtefælle til en misbruger, var jeg med årene blevet mere og mere slidt og opgivende. Jeg kunne og ville ikke ud af ægteskabet men følte at de mangeårige svigt, holden øje med og uforudsigelighed gjorde, at jeg måtte prøve noget andet. Jeg har i mange år haft samtaler med psykologer, behandlere, terapeuter og været i pårørendegruppe, men manglede stadig værktøjer i hverdagen. Jeg bruger mindfulness til at gøre noget godt for mig og jeg har nu muligheden for at trække mig og være i nuet. Jeg nyder at sidde i haven og mærke vinden, høre fuglene og være opmærksom på kroppen og åndedrættet. Det er for mig det pusterum, som gør, at jeg kan være i det. Det ændrer ikke på min mands mangeårige misbrug men giver mig et bedre liv nu jeg ikke kan og vil forlade ham.”

Kvinde 65 år Se flere udtalelser her

Se mere om individuel mindfulness og hvad jeg anbefaler her

Hvis du ønsker at lære mindfulness, anbefaler jeg et forløb på 8 gange, idet det giver den bedste effekt. Du vil lære nogle grundlæggende mindfulness-øvelser, som jeg anbefaler, at du træner derhjemme mellem sessionerne. Hvis du ønsker at se, om mindfulness er noget for dig, inden du beslutter dig for et individuelt kursus eller kursus i gruppe over 8 gange, kan du møde mig til en 1. gangs samtale/introduktion til mindfulness uden, at du “binder dig” til et længerevarende kursus. Såfremt du ikke ønsker det eller har mulighed for at deltage 8 gange, kan der aftales et kortere individuelt “skræddersyet” program, som passer til dig. Den primære del vil være træning i mindfulness, kort intro til relevant teori og hvis vi aftaler det, kan mindful yoga indgå. Mindfulness kombineres for den bedste effekt med samtale. Hvis du deltager i et forløb over 8 gange, får du adgang til et mindfulnesshæfte med anbefalinger til øvelser, plancher og lydfiler. 

Pris for private (ikke studerende): 800 kr. for en times individuel samtale og mindfulness. 

Pris for studerende: 700 kr. for en times individuel samtale og mindfulness.

Pris for virksomheder: 800 kr. plus moms for individuel mindfulness og samtale pr. gang. 


  Mindfulness Aalborg –  Enggårdsgade 5 – 9000 – Aalborg – uvestergaard@gmail.com – tlf. 40810508