Mindfulness til virksomheder

Mindfulness til virksomheder. Individuel mindfulness. Individuel samtale, samtaleterapi. Coaching.

Åbne mindfulness-kurser i gruppe eller interne mindfulness-kurser hos virksomheden.  

Jeg har siden 2012 afholdt mere end 60, 8-ugers-mindfulness-kurser både interne kurser på virksomheder og åbne kurser, hvor der deltager medarbejdere, ledere og privatpersoner. Flere og flere private og offentlige virksomheder indenfor forskellige brancher offentlige såvel som private vælger, at en leder eller medarbejdere deltager på et af mine åbne mindfulness-kurser. Nogle virksomheder betaler for kurset og andre giver fri til, at medarbejderen kan deltage. Andre vælger et individuelt og  skræddersyet samtale og mindfulness-forløb. Se mere under mine indviduelle forløb, hvor jeg også tilbyder individuel ledersparring. 

Andre vælger et mindfulness-kursus i gruppe. Se datoer for opstart i gruppe her

Følgende tilbydes til medarbejdere og ledere i offentlige og private virksomheder:

Individuelle forløb:

1) Individuelle mindfulness-forløb. Pris 800 kr. pr. session ex moms.

2) Individuelle samtaler, samtaleterapi. Pris 800 kr. pr. session ex moms.

3) Individuel coaching. Pris 800 kr. pr. session ex moms.

4) Til ledere: Individuel ledersparring. Pris 800 pr. session ex moms.

5) Ved mange af de individuelle forløb opnås mest effekt ved at kombinere de mest relevante og effektive teknikker og metoder fra mindfulness, samtaler og coaching.  

  • Se mere om de individuelle forløb til medarbejdere her
  • Se mere om individuel ledersparring & mindfulness her

Interne mindfulness-kurser på jeres arbejdsplads

  • Mindfulness kan tilbydes hos jer på arbejdspladsen, hvis I er flere medarbejdere eller ledere, som ønsker at træne sammen. Det kræver dog, at I har et velegnet rimelig uforstyrret lokale på jeres virksomhed. Pris aftales efter opgave. (Jeg anbefaler max 12 personer).
  • Inspirationsoplæg om mindfulness eller  en hel dag eller flere dage med mindfulness-træning. Pris aftales efter opgave og omfang. Se referencer her                                                        

Mindfulness Aalborg afholder flere gange årligt åbne mindfulness-kurser, hvor medarbejdere og ledere fra private og offentlige organisationer deltager: 

  • Er du medarbejder eller leder og ønsker at træne mindfulness, kan du deltage på et af mine åbne 8-ugers mindfulness-kurser. Der starter løbende kurser op.  Prisen er 3700 kr. men tilmelder du dig tidligere er prisen 2800 kr. for et 8 ugers-mindfulness-kursus (max 6 deltagere). Deltagerne er både sygemeldte såvel som ikke sygemeldte. 
  • Mulighed for efterfølgnede at fortsætte på et mindfulness-kursus for fortsættere. 
  • Undervisningen foregår Enggårdsgade 5, 9000 Aalborg. 
Anbefalinger til arbejdspladsen

Mindfulness kan ofte ikke stå alene, men må ses i sammenhæng med den konkrete virksomhed og de udfordringer der er. Mindfulness kan sammen med andre tiltag være et gavnligt redskab, som kan være med til at forbedre fx det psykiske arbejdsmiljø – herunder forebygge og afhjælpe stress. Hvis der er brug for mindfulness på grund af stress, giver det ofte god mening og effekt at kombinere mine mindfulness-kurser med fx individuelle samtaler  og være opmærksom på andre relevante tiltag/justeringer privat som i arbejdslivet. Mindfulness skal være et frivilligt tilbud og udfra medarbejdernes eget ønske. Jeg anbefaler enten et af mine populære 8-ugers mindfulness-kurser. Det er vigtigt, at mindfulness foregår i et relevant lokale for at medvirke til, at der skabes effekt. 

Hvordan foregår det?

Jeg underviser udfra et fast koncept, som er en vekselvirkning mellem teori, praktiske øvelser og refleksion. Der er anbefalinger til øvelser deltagerne kan træne mellem kursusgangene. Jeg anbefaler som udgangspunkt et 8-ugers-mindfulness-kursus, idet der er evidens for, at det virker og giver den største effekt fx fremfor en enkelt kursusdag. Det anbefales, at deltagerne forsøger at deltage hver gang og afsætter 30 minutter dagligt til træning mellem kursusgangene. 

Deltagerne får adgang til et kursushæfte, mine indtalte lydfiler og plancher gennemgået på kurset, som kan bruges som støtte til den daglige praksis. 

Du er altid velkommen til at kontakte mig uforpligtende

Jeg deltager gerne i et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte, om et kursus i mindfulness er noget for jer. Jeg medbringer gerne materiale og evalueringer fra mange hundrede tidligere deltagere. 

Kontakt Ulla enten på mail: uvestergaard@gmail.com – eller tlf. 40810508 

Få besked om nye artikler og kurser. Følg Mindfulness – Aalborg på Facebook.

Følg Mindfulness Aalborg på Facebook


Mindfulness Aalborg – Enggårdsgade 5 – 9000 – Aalborg – uvestergaard@gmail.com – tlf. 40810508 

Cvr. nr. 36227486