Mindsk stress, angst, depression og svære livsomstændigheder med samtale og mindfulness

Mindsk stress, angst, depression og svære livsomstændigheder med samtale og mindfulness

 Af Ulla Vestergaard, stifter og indehaver af Mindfulness Aalborg. Certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse, forfatter, konsulent, terapeut, socialrådgiver, certificeret coach og underviser. 10. juli 2019.

 Rigtig mange mennesker går igennem svære ting i deres liv. Hver dag møder jeg unge såvel som voksne, som går igennem stress, sorg, tristhed, ensomhed, smerte, uro, bekymring, tvivl eller vrede. Det kan der være mange årsager til. Mange kommer på grund af deres studie, job, skilsmisse, fyring, kærestesorg, sygdom, dødsfald, overgreb eller andre årsager. Andre gang kan vi ikke se en logisk grund til, at vi oplever mistrivsel.

Mennesker reagerer ofte meget forskelligt og helt individuelt. Vi reagerer heller ikke ens fra gang til gang. Reaktionerne kan afhænge af mange ting fx:

 • Hvem der rammes og af hvad.
 • Hvornår i livet man rammes.
 • Hvilke erfaringer man har med sig.
 • Tidligere ubearbejdede oplevelser.
 • Hvilke mennesker man har omkring sig.
 • Ens personlighed og personlighedstræk og måder at håndtere vanskeligheder på påvirker også hvordan man kommer gennem krisen

I perioder føler vi os stærke og oplever belastninger som udfordringer. I andre perioder føler vi os svage og sårbare og oplever selv små belastninger som problemer. Derfor er det udelukkende den enkelte, der kan afgøre, om en situation eller begivenhed opleves som en belastning.

I min verden er der ikke noget, der er for stort eller småt til at du kan deltage enten i et individuelt forløb eller kursus i grupper med andre. Alle kan have gavn af mindfulness og af at lære at regulere os selv både i nuværende såvel som fremtidige situationer.

Der er en række fællesstræk, som kendetegner de temaer og kriser mennesker i forskellige aldre og livssituationer går igennem. Jeg gør opmærksom på, at det er helt individuelt, hvad vi går igennem. 

Unge:

Kærestesorg, ensomhed, parforhold, sygdom, stress, angst, ensomhed, depression, høje forventninger, eksamensangst, tvivl om fremtiden, høje krav, problemer med venner. Svært ved at være alene og med sig selv i kriser.

Voksne mænd: Arbejdsnarkomani, parforholdsproblemer, dårlig søvn, for meget alkohol, sygdom, stress, angst , depression, bekymringer om økonomi,

Voksne kvinder: Bekymringer om børn, parforhold, helbred, stress, angst depression, søvnproblemer.

Ledere: Stress, søvnproblemer, helbredsmæssige problemer, dilemmaer i jobbet, svært ved at geare ned. Svært ved at finde en god balance mellem arbejdsliv og familieliv.

 Hvordan hjælper mindfulness på en anden måde end, hvis vi fx KUN taler om tingene?

Fordi vi ikke altid “bare” kan tænke os frem til eller tale os til ro på. Vi skal simpelthen hen og påvirke den mere somatiske del af vores krop for at få den til at falde til ro. Det er den del, vi påvirker når vi træner mindfulness.

Hvad er det parasympatiske nervesystem?

Det parasympatiske nervesystem, hjælper os med at falde til ro – få indre balance, opleve at være uden for fare og i sikkerhed. Hvis vores parasympatiske system er ude af balance, kan det blandt andet give søvnproblemer, uro, stress og/eller angst. Mange er ofte i ubalance efter at have været igennem en svær situation, fordi nervesystemet fortsat reagerer, som om der stadig er en reel fare eller trussel.

Du kan lære at regulere din krop og dit sind igen – selv efter vanskelige situationer

Når vi er trygge og et sikkert sted, føles kroppen afspændt og i balance. Vi oplever, at der ikke er trusler. Vi kan falde til ro og opleve mere velvære, overskud og glæde.

Ligesom vi er forskellige både fra naturens side, humør, temperament og med hensyn til vores evner. Nogen er fx fra naturens side skabt med et mere lyst sind og andre tænker mere og dybere over tingene. Det er meget forskelligt, hvordan vi håndterer og mestrer følelser som smerte, utryghed, uro og vrede. Nogen har fx nemmere ved at regulere det sympatiske nervesystem, som reagerer ved fx stress, uro, utryghed, og kan nemmere få det til at falde til ro igen.

Du kan blive i stand til at klare flere ting (også svære ting), når du har fået bearbejdet tidligere oplevelser

Når vores nervesystem kan regulere sig selv også efter forskellige udfordringer er vores nervesystem blevet mere elastisk og smidigt – resilient eller robust til at tackle livet både her og nu såvel som fremtidige udfordringer.

Uro og ubalance kan påvirke vores trivsel og kan skabe uhensigtsmæssig adfærd overfor andre

Evnen til selvregulering kan grundlæggende forstyrres, enten når forældre eller andre omsorgsgivere i opvæksten ikke har kunne hjælpe os til at falde til ro og føle os sikre.

Det kan også ske i forbindelse med svære eller traumatiske oplevelser og chok som fx:

Ulykker, sygdom, flugt, overgreb, familieproblemer, voldtægt, vold etc. Vi mister evnen til at mærke kropsfornemmelser – og har ofte svært ved at være i nuet eller vende tilbage til nuet. Vi vil ofte opleve flashback, tanker, billeder og følelser tilbage til det, der engang var svært og som truede os, selvom oplevelsen forlængst er overstået. Tidligere også ubevidste oplevelser kan gå udover vores livskvalitet, glæde, overskud og søvn.

Mindfulness og regulering af sig selv hjælper også andre

Når vi træner vores egen evne til hurtigere at regulere os selv og falde til ro, hjælper vi også indirekte vores børn, ægtefælle, kollegaer, medarbejdere eller den målgruppe vi arbejder med.

Svære oplevelser er i vores system

For mange lagres de svære og ubehagelige oplevelser i vores system (nervesystem) og gør, at vi bliver fuldstændig identiske med følelser som fx stress, angst, uro, depression og afmagt. Vi kan ikke træde et skridt tilbage men bliver opslugt af, hvor dårligt vi har det. Det går udover vores livskvalitet og nærvær med andre. Det kan også gøre, at vi får uheldige mønstre og adfærd.

Mange kan komme til at flygte væk i uheldige mønstre og adfærd, hvis vi oplever, at vi ikke kan håndtere vores følelser og ikke kan regulere sig selv 

Vi magter ikke at have stress, smerte, angst eller depression og for at forsøge af slippe af med det eller dulme det, kan mange komme til at reagere og håndtere situation på en uhensigtsmæssigt måde.

Mange prøver at få det bedre eller prøver at regulere sig selv gennem ydre ting. Det kan være ved at have et usundt og uhensigtsmæssigt forhold til:

 • Alkohol
 • Arbejder for meget
 • For mange piller
 • Overspiser eller spiser for usundt (trøstespiser)
 • Shopping
 • Overtræning

Denne form for adfærd kan være uheldig for os og i værste fald på sigt gå udover vores helbred, familie, parforhold, relationer, arbejdsplads og økonomi. Livet behøver ikke at være sådan og du kan får en mere hensigtsmæssig adfærd og måde at løse tingene på også under og efter svære livsomstændigheder.

Ønsker du også en bedre balance til at regulere dig selv? Få øvelser du kan bruge HER og NU – alle kan lære det

Når du træner mindfulness i enten et individuelt forløb eller et kursus i gruppe, lærer du at regulere dig selv.

Hvad lærer du helt konkret?

Du lærer at flytte fokus til de steder i kroppen, der føles rare at være i kontakt med ligesåvel, som du træner at mærke steder, hvor du fx spænder op eller har uro, ubehag, smerte, sammentrækning eller anspændthed.

Du lærer både at være med de ubehagelige kropslige fornemmelser og flytte dit fokus til steder i kroppen, som gør dig bedre tilpas og i mere ro. Du mærker fx steder, hvor der er mere ro, fred, varme og mere liv og kan holde din opmærksomhed der.

Du træner også at flytte din opmærksomhed til åndedrættet eller ydre steder, det kan være lyde, det du ser andre steder eller i naturen fx farver, træer, himlen.

Når du igennem længere tid træner, hvor du vil have din opmærksomhed, vil du opleve mere kontrol over dine tanker og følelser. Du vil opleve, at du kan registrere selv sværere tanker mere neutralt uden at blive kørt op. Det kan give langt mere overskud, livsglæde og energi ikke længere at være “slave” af fortiden eller “fremtiden” og gøre dig langt mere i ro og balance. Med tiden vil du selv kunne bruge redskaberne og indsigten, du har lært også i fremadrettede situationer.

Kom ind i livet igen – du kan også lære at håndtere mere

Mange oplever, at de efter at have været igennem svære ting, efterfølgende I kortere eller længere tid kan have svært ved at leve livet, men mere bare overlever. Fra næsten ikke at kunne tåle livet, kan du gennem træning øge din evne til at tåle større aktivering og spænding, og således genvinde din evne til at leve det liv, du ønsker.

Du behøver ikke mere undgå livet – men kan lære at være en del af det, der sker. Din overfølsomhed bliver mindre og kan repareres. Du har fået større opmærksomhed og bevidsthed og har redskaber, du altid kan bruge til at opnå balance og ligevægt. Det er både godt for dig selv og dine omgivelser, da følelser smitter på vores omgivelser, hvad enten det er vores børn, kollegaer eller medarbejdere.

Vil du også gerne hurtigere komme på den anden side?

Hvad enten du har været igennem en skilsmisse, sygdom hos dig selv eller din nærmeste, arbejdsbelastninger, ydre pres, ulykke eller dødsfald kan du få redskaber og teknikker til at få mere ro.

Her kan du se eksempel på før og efter regulering ved alvorlig sygdom med kræft:

En kunde henvendte sig til mig, idet hun var blevet ramt af livstruende sygdom og havde fået kræft. Kvinden havde været igennem en større operation for kræft. Kvinden var i total alarm og følte, at hendes liv var truet. Svære tanker og bekymringer både for hendes eget helbred og ikke mindst for hendes børn og familie tog helt over. Efterfølgende fik hun svar på, at hun heldigvis var erklæret rask og der ikke var sket spredning. Hun har siden skulle gå til hyppige kontroller. I de situationer oplevede hun, at hendes nervesystem reagerede og hun spændte op og havde rigtig mange bekymringstanker både inden, under og efter kontrol på sygehuset og i forhold til sin egen krop. Hun fik en række konkrete teknikker, som kunne få hende til at falde mere til ro. Hun kunne ikke til sin rationelle hjerne berolige sig selv ”kun” ved hjælp af samtaler, men havde brug for en række teknikker, som hun kunne bruge også i hverdagen.

Hvad hjalp hende til at gøre en svær situation lidt nemmere at håndtere?

Hun lærte i et individuelt samtale-forløb kombinere med mindfulness at bruge teknikkerne til igen og igen at opdage tankerne og følelserne, berolige sig selv og vende tilbage til nuet.

Efter regulering/mindfulness oplevede hun: Langt mere ro, overskud, energi og glæde, selv i en svær situationer. Kontrollerne på sygehuset blev langt mindre ubehagelige end før. Hun oplevede langt større glæde, ro, taknemmelighed og nærvær, idet hun ikke længere var i sine tanker og følelsers vold. Hun oplevede desuden, som en positiv sidegevinst, at hun hurtigere kunne vende tilbage til sit arbejde og at hendes børn blev langt mindre påvirket af hendes situation. Hun kunne i langt højere grad gå ind og ud af svære tanker og følelser og fik på den måde langt mere overskud til andre ting også hendes familie og arbejdet.

Hvad enten du er eller har været ramt af en alvorlig eller livstruende sygdom eller står i en anden livssituation, er det min mangeårige erfaring, at rigtig mange mænd såvel som kvinder, unge såvel som voksne og ældre kan have gavn af at lære teknikkerne og redskaberne. Det gør tilværelsen og livet nemmere at kunne at regulere sig selv og hurtigere få ro på.

Mange henvender sig på grund af:

Stress, angst, depression, lavt selvværd, selvtillid, dårlig søvn, problemer i familie eller parforhold, fyring, højt blodtryk eller andre svære livsomstændigheder. Andre har brug for at få vendt den situation, de står i lige nu. Mænd såvel som kvinder. Unge såvel som voksne og ældre har gavn af at lære teknikkerne.

Af Ulla Vestergaard, stifter og indehaver af Mindfulness Aalborg. Certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse, forfatter, konsulent, terapeut, socialrådgiver, certificeret coach og underviser. 10. juli 2019.