Mindfulness stress, angst, depression

Mindfulness hjælper, hvis du har stress, angst eller depression

26. juni 2018. Af Certificeret mindfulness-instruktør, coach, terapeut, forfatter, underviser og socialrådgiver Ulla Vestergaard, stifter og ejer af Mindfulness Aalborg. 

Der er sket en voldsom stigning i danskere med dårlig mental sundhed, viser rapport, som Sundhedsstyrelsen har udgivet i 2017. 623.000 danskere har dårlig mental sundhed. 

13,2 procent af den voksne, danske befolkning har det psykisk dårligt viser tal, offentliggjort i Den Nationale Sundhedsprofil for 2017, som Sundhedsstyrelsen har udgivet.

Og hvis man kigger nærmere på rapportens tal for stress er andelen af danskere med et højt stressniveau steget fra 20,8 til 25,1 procent i perioden 2010-17, hvilket svarer til langt over 1 million ramte mennesker. Særlig kvinder og yngre kvinder er ramt. Mange som er udenfor arbejdsmarkedet ligger også højt i statistikken.

Ubehandlet stress forårsager over halvdelen af alle angstlidelser.

Hvad gør du, hvis du selv er ramt eller en af dine nærmeste er?

Hvis du er en af de 25 procent med højt stressniveau?

Eller du er en af de mere end hver tiende, som har ondt i livet og som fx har eller er på vej til at få angst og/eller depression?

Mindfulness, samtale og terapi virker effektivt

Ikke alene er der efterhånden tusindvis af videnskabelige undersøgelser, der underbygger det og mine kunders evalueringer viser det.

Hvad giver mindfulness?

 • Forebygger og afhjælper stress og stress-symptomer.
 • Mindsker og afhjælper ængstelse, uro, nervøsitet og angst.
 • Afhjælper nedtrykthed og depression.
 • Træne ”ikke kun” at være i hovedet og mindske tankemylder. Træne at mærke kroppen og flytte fokus på andre ting.
 • Teknikker og værktøjer du også kan bruge efter forløbet og som du altid har lige ved hånden.
 • Bedre adskille sig fra vanskelige tanker og følelser.
 • Bedre håndtere kriser og svære livssituationer.
 • Ser nærmere på fx ydre ting, som skaber stress, angst og/eller depression og opdager, hvad du kan handle på eller sige fra til.
 • Kigger på hvilke overbevisninger eller antagelser, der er hjælpsomme for dig og hvilke der ikke er.
 • Opdage og slippe fx triste, kritiske eller bekymrende tanker, som ofte bare forværrer situationen.
 • Udforsker dine værdier, hvad der er virkelig vigtigt for dig og giver dig energi og glæde. Måske områder du har “glemt” eller ikke prioriteret i længere tid.
 • Konkrete teknikker til bedre søvn.
 • Mere overskud og glæde og hjælpe til hurtigere at komme i ønsket retning.

Mindfulness, samtale og terapi er ikke løsningen på alt, men for mange giver det muligheden for at se tingene som de er og i højere grad få handlet på det de kan handle på og slippe det, de ikke kan handle på.

Vi kan ikke altid kun tale os ud af tingene, men det at træne vores opmærksomhed og mærke kroppen kan genskabe balancen i nervesystemet og dermed hurtigere afhjælpe symptomerne.

Mange tidligere kunder fortæller, at de ville ønske, at de havde haft samtaler og lært mindfulness inden, de stod i en svær situation med fx krise, stress, angst, depression eller alvorlig sygdom. Det positive er, at når de får det lært, er der en kæmpe befrielse i at kunne bruge det, når man har allermest brug for det. Særlig i de situationer er evnen til at være i nuet meget hjælpsom.

Du får mindfulness-øvelser, mindfulness-teknikker og værktøjer med dig for resten af livet også til brug i fremtidige situationer.

Ønsker du at lære det nu, hvorfor egentlig vente på at få det bedre igen?

Jeg glæder mig til at høre fra dig. Du må gerne kontakte mig helt uforpligtende. 

De bedste hilsner

Ulla 

Udarbejdet af Ulla Vestergaard, Mindfulness Aalborg d. 26. juni 2018