Effekt ved mindfulness

Mindfulness virker på

Regelmæssig træning af mindfulness kan ligesom fysisk træning påvirke og skabe forandringer i vores hjerne. Mindfulness, meditation og mental træning virker på en række områder.

Mindfulness-træning kan give mere glæde og entusiasme

Forskning viser blandt andet, at der kan ske forandringer i den aktivitet der er i højre pandelap, hvorfra følelser som vrede, irritation, angst, depression blandt andet styres. Der kan ske en forskydning til venstre pandelap, hvorfra følelser som entusiasme, glæde og nysgerrighed blandt andet styres. Mindfulness kan forebygge og behandle stress, angst og depression.

Endvidere påvirker mindfulness den tænkende del af hjernen (også kaldet cortex), som har med koncentration, effektivitet, præstation og hukommelse at gøre.

Få bedre søvn og mere balance med mindfulness

Mindfulness-træning kan give bedre søvn, sænke blodtrykket og skabe mere balance.

Længervarende ubalance i nervesystemet kan give: stress, angst, tristhed, depression og dårlig søvn. Det kan påvirke vores overskud, koncentration og hukommelse.

Jævnlig mindfulness-træning kan forebygge og mindske stress, angst og depression 

Regelmæssig træning af mindfulness kan forebygge og mindske stress, angst og depression. 

Mange bruger tid på at træne kroppen. De færreste bruger derimod tid på at træne sindet. I en travl hverdag tænker vi ikke på, at sindet også skal være robust for at kunne håndtere ikke mindst omstillinger og uforudsigelige ting, vi oplever i livet. Ligesom vi kan træne vores krop og muskler kan hjernen trænes ved hjælp af mindfulness og meditation. 

Mindfulness er træning af krop og sind, og metoden hjælper os til at håndtere kriser og stressende livsperioder både her og nu og til at håndtere fremtidig udfordringer. Ved mindfulness træner og lærer vi at være mere bevidst nærværende i hverdagen, så vi oplever hvert øjeblik fuldt ud. Dette står i stor kontrast til den tilstand, som vi ofte befinder os i autopilot, hvor vi er optaget af og opslugt af tankestrømme, bekymringer, selvkritik og vurderinger af fortiden eller forventninger til fremtiden, mens nuet passerer forbi.

Vi bliver gjort opmærksom på, hvordan dette påvirker vores oplevelser af nuet, vores humør, krop, beslutninger og handlinger. Når vi bliver mere opmærksomme, kan vi foretage mere velovervejede valg med afsæt i den aktuelle situation. Mindfulness- træning giver dig bedre kontrol over dine tanker, reaktioner og handlinger samt en større accept af virkeligheden, som den er. Mindfulness-træning kan give dig større frihed til selv at vælge, hvilke tanker du vil lade styre dit liv. Det kan give langt mere overskud og livsglæde at kunne flytte sin opmærksomhed og mindske svære tanker og følelser.

Det er videnskabeligt dokumenteret, at mindfulness har særdeles god effekt i forhold til at håndtere og mindske stress, angst, smerter og til at forebygge tilbagevendende depressioner. Mindfulness-træning øger bl.a. vores nærvær, selvindsigt, koncentration, fokus velvære og forbedrer vores sociale relationer.

Mindfulness bruges både forebyggende og behandlende indenfor en række områder 

Dens brede anvendelsesmuligheder afspejles i, at mindfulness med stor succes bruges både forebyggende og behandlende og både i erhvervslivet blandt ledere og medarbejdere, idrætsverdenen, offentlige institutioner og uddannelser.

Se også evalueringsrapport fra 100 tidligere deltagere, som har deltaget på mindfulness-kursus i gruppe ved Mindfulness Aalborg  her.

Mindfulness-træning kan give 

 • Mere ro 

 • Mere nærvær

 • Forebygge og mindske stress, angst, depression

 • Bedre søvn 

 • Bedre håndtere sværere livssituationer

 • Mere kontrol over vores tanker og hvilke vi vil lade styre

 • Selvregulering  og bedre håndtere følelser

 • Større overskud og glæde

 • Bedre koncentration, fokus og hukommelse

 • Større opmærksomhed og indsigt

 • Bedre relationer 

Kontakt mig

Du kan altid ringe helt uforpligtende til mig på 40 81 05 08. Du er også velkommen til at tilmelde dig kurser  på min hjemmeside klik her eller mail til Ulla på uvestergaard@gmail.com  så vil jeg vende tilbage til dig hurtigst muligt. 

Få besked om nye kurser. Følg Mindfulness – Aalborg på Facebook.

Følg Mindfulness Aalborg på Facebook


Mindfulness Aalborg –  Enggårdsgade 5 – 9000 – Aalborg – uvestergaard@gmail.com – tlf. 40810508

Cvr. nr. 36227486