Mindfulness

Mindfulness øger din bevidsthed og opmærksomhed i forhold til det, der sker lige nu. Du bliver bedre til at stoppe op, være opmærksom og tage de valg, der er bedst for dig. Du får mere ro, glæde, trivsel og overskud. Mindfulness hjælper også til at få bedre søvn. Ved Mindfulness Aalborg får du skræddersyede øvelser, som passer netop til dig. Du behøver ikke nogen forhåndsviden eller forståelse om mindfulness. Jeg lægger vægt på en jordnær tilgang så alle kan deltage. Du kan vælge enten et individuelt samtale-forløb kombineret med mindfulness eller mindfulness i gruppe. Du kan se mere nedenfor. 

 

Hvad kan mindfulness give?

 • Mere ro, glæde og overskud.         
 • Bedre regulere dine tanker og følelser fx uro, angst vrede og tristhed.
 • Forebygge, mindske og afhjælpe stress
 • Bedre håndtere store krav til dig selv.
 • Forebygge og mindske stress, angst og depression.
 • Bedre balance og evne til at geare ned og slappe af.
 • Bedre håndtere svære situationer, kriser, dilemmaer og tvivl.
 • Øget bevidsthed om dine tanker. Større kontrol over hvilke tanker du vil lade styre og hvilke du i højere grad vil slippe.
 • Mere bevidst og opmærksom og i højere grad kan træffe de rette valg.
 • Fysisk kan mindfulness mindske og afhjælpe hovedpine og for højt blodtryk.
 • Smertehåndtering.

Mindfulness giver bedre søvn

 • En stor del af min kunder, som har trænet mindfulness oplever bedre søvn. Ca. 50 % som har deltager i kursus i gruppe har fået bedre søvn. Ved de individuelle forløb endnu flere. 
 • Mange bruger de lærte mindfulness-øvelser, hvis de fx har svært ved at falde i søvn eller vågner om natten.          

Privatliv, studie og arbejdsliv

 •  Bedre koncentration, fokus og overblik.
 •  Mere effektivitet og øger performance.
 •  Øget evne til at prioritere og træffe de rigtige valg.
 •  Mindske eksamensangst og præstationsangst.
 •  Kreativitet og nytænkning.
Virker mindfulness? Hvad har 100 deltagere ved Mindfulness Aalborg fået ud af et kursus i gruppe?

Der er foretaget mange internationale undersøgelser af mindfulness og de positive effekter er for mange velkendte. I 2016 har Mindfulness Aalborg undersøgt egen praksis. 

96 % af deltagerne oplever ændringer efter et 8-ugers mindfulness-kursus ved Mindfulness Aalborg

Sygemeldt  Ikke sygemeldt Udsagn om ændringer  
91 %  65 % ”Mere ro.”
91 %  91 % ”Større opmærksomhed/bevidsthed.”
85 %  64 % ”Mere glæde, overskud, velvære, humor, positive tanker.”
85 %  72 % ”Mere opmærksom på kroppen – stress symptomer.”
82 %  60 % ”Mere nærværende/bedre til at være i nuet.”
71 %  28 % ”Kan bedre være med situationen. Også svære ting.”
53 %  45 % ”Bedre søvn kan bedre falde i søvn igen, hvis vågner.”
 53 %     11 %   ”Bedre koncentration, fokus og overblik.”

Se hele rapporten her

Individuel samtale og mindfulness

I et individuelt forløb er fokus den situation, du befinder dig i og samtidig får du mindfulness-teknikker, du kan bruge under og efter forløbet. Mindfulness kan kombineres med terapi og coaching. Jeg har tavshedspligt og du kommer ikke til at vente i et venteværelse inden. Jeg tilbyder efter aftale samtaler og mindfulness om eftermiddagen. 

Som mennesker kommer vi alle til at opleve perioder, hvor vi har med og modgang. Særlig i de perioder i vores liv, hvor vi bliver ramt af udfordringer, kan det være svært at løse tingene på den måde, vi plejer. Det hjælper måske ikke tilstrækkeligt at tale med nærmeste familie, kollegaer eller venner om det, vi oplever er svært.  

For hurtigere at komme på den anden side, har mange brug for nye redskaber og teknikker. Jeg tror på og ved, at jeg er i stand til at skabe den udvikling sammen med dig. Jeg har stor erfaring med individuelle samtaler, terapi, coaching, mindfulness og meditation og har et solidt fagligt fundament med mange teknikker og metoder, der virker. Jeg skaber et trygt og tillidsfuldt rum, hvor du har mulighed for at få vendt lige præcis det, der udfordrer dig og måske forringer din livskvalitet og glæde. 

Jeg tror på, at vi sammen kan skabe positiv udvikling og forandring og en sidegevinst er, at du får redskaber og teknikker, som du også kan bruge fremover. 

Jeg arbejder udfra en helhedsorienteret tilgang, da jeg tror på, at det enkelte menneske og menneskes livssituation afhjælpes bedst ved at anvende den tilgang der passer til personen og livssituationen. Jeg har særlig gode erfaringer med kombinere samtale med mindfulness, hvor du får konkrete og skræddersyede teknikker og redskaber, som du selv kan bruge. 

Kontakt 

Du er meget velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere om et individuelt og skræddersyet mindfulness-forløb. Du kan altid ringe helt uforpligtende til mig på 40 81 05 08 eller maile til mig uvestergaard@gmail.com

Næste åbne mindfulness-kursus med ledige pladser starter den 30. marts 2020. Kurset er desværre udskudt grundet Covid-19. Datoer følger senere. Se mere her
96 % af de tidligere deltagere har oplevet ændringer efter at have trænet mindfulness: Mindre stress, uro og tristhed og opnået mere ro, nærvær, overskud, glæde og bedre søvn. 
Tilmeld dig her eller kontakt mig (Ulla) for en uforpligtende snak på 4081 0508 eller mail til  uvestergaard@gmail.com
Du er velkommen til at se udtalelser fra andre, jeg har hjulpet. Du kan også se evalueringsrapport og hvad 100 tidligere kunder har opnået. Se hele rapporten her
Næste åbne mindfulness-fortsætter-kursus i gruppe over 4 gange starter den 4. marts 2020 
Kurset er for dig, som tidligere har været på et af mine 8-ugers kurser eller har tilsvarende kendskab til mindfulness og/eller meditation. Det er for dig, som ønsker at fastholde en mindfulness-praksis? Få inspiration til nye øvelser og teori?  Se mere her 

Hvad siger tidligere kunder om mindfulness-kursus i gruppe ved Ulla Vestergaard ved mindfulness Aalborg? 

“Jeg kan på det varmeste anbefale at deltage på Ulla´s mindfulnesskurser, jeg har selv deltaget på et 8-ugers forløb. Det er altid rart at komme, man føler sig meget velkommen, og der er en god og uhøjtidelig tone. Jeg har opnået meget mere nærhed med mine børn og omgivelser generelt, fået roen tilbage i kroppen efter en langtidssygemelding med stress, og blevet tankemylderet kvit.“ 

John Mørk

“Jeg er meget glad for at have deltaget på 8-ugers kurset. Mindfulness er et godt redskab til altid at kunne finde fred. Jeg ved ikke, hvor jeg ville have været henne, hvis ikke jeg havde lært mindfulness.”

Hanne Brandt    

Hvad siger tidligere kunder om individuel samtale og mindfulness? 

“Jeg har været sygemeldt med stress, angst og depression i 4 måneder. Igennem mit pensionsselskab fik jeg mulighed for samtaler ved psykolog og et individuelt samtaleforløb kombineret med mindfulness ved Ulla Vestergaard, Mindfulness Aalborg. Derudover går jeg ved psykiater, hvor jeg er startet medicinsk behandling. Forløbet ved Ulla er helt klart det, der har hjulpet mig mest og allerede efter de første gange, oplevede jeg meget mere ro. Da jeg startede havde jeg problemer med at håndtere vrede og rigtig mange negative og opslidende tanker om en svær barndom i et hjem med misbrug, som var svære at slippe igen.Tankerne om barndommen er nu nærmest forsvundet og jeg kan i langt højere grad håndtere og regulere min vrede og har fået meget mere energi og overskud. Samtalerne og mindfulness-forløbet ved Ulla har hjulpet mig til at få mere selvtillid og tro på, at jeg igen kan klare et arbejde. Da jeg kom var min tro på mig selv 0 % og nu er den på 70 %. Forløbet har været over 4 gange. Nu fortsætter jeg på et af Ulla`s hold.”
Mikkel 

“Det har været en rejse fra en naturlig skepsis til at blive helt overbevist om at Mindfulness med de øvelser og samtaler vi har været igennem virkeligt kan hjælpe. Mit udgangspunkt var en situation med store omvæltninger i mit arbejdsliv, uro i kroppen, problemer med motivation og koncentration samt generelt problemer med at sove. I forbindelse med gennemførslen af øvelserne sammen med dig fandt jeg hurtigt ud af, at jeg både kunne lære at håndtere tankerne og uroen og om ikke fjerne det så minimere påvirkningen på min dagligdag. Gennem de 8 sessioner har jeg således lært at koncentrere mig bedre igen og uroen i kroppen er forsvundet. Jeg er blevet mere afklaret og har fået en tro på, at jeg selv i højere grad skal tage ansvar for mit arbejdsliv, og hvad det skal bestå af. Endeligt har jeg fået nogle gode værktøjer og øvelser, der gør at jeg kan bygge videre på dette gode fundament.”

Leder i privat virksomhed, December 2018


“Jeg havde været igennem en stresset periode på mit arbejde, da jeg kontaktede Ulla, som jeg havde fået anbefalet af en tæt kollega. Jeg oplevede, at tankerne bare konstant kørte rundt. Jeg havde uro, hjertebanken og rigtig dårlig søvn. Igennem et individuelt samtale-forløb over 5 gange oplevede jeg en markant ændring. Jeg begyndte at sove bedre om natten igen og fik mere ro i hovedet. Det var helt klart det at få vendt nogle problemer jeg gik med både på arbejdet og i mit privatliv og så at lære nogle konkrete mindfulness-teknikker, som fik mig til at stoppe op og få mere ro på igen, der hjalp.”
– Anette 

Hvem deltager i individuelle forløb eller kurser i gruppe ved Mindfulness Aalborg?

Deltagerne spænder bredt fra ledige til ledere, direktører, sygeplejersker, studerende, pædagoger, håndværkere, lærere, læger, psykologer, militærfolk til jurister. Sygemeldte såvel som ikke sygemeldte. Mænd såvel som kvinder. Unge såvel som voksne og ældre. Flere virksomheder og pensionsselskaber betaler for de ansattes individuelle samtale og mindfulness-træning såvel som for kurser i gruppe. Andre henvender sig udenom en virksomhed og betaler selv. Alle er velkomne uanset faglig baggrund, alder, køn eller livssituation. 

Alle individuelle forløb og kurser ved Mindfulness Aalborg varetages af erfaren og veluddannet underviser

Uanset om du vælger et individuelt og skræddersyet forløb eller et gruppeforløb ved Mindfulness Aalborg, afholdes det af mig, Ulla Vestergaard, som er stifter og ejer af Mindfulness Aalborg. Jeg er certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse.

Kort om mig

Har de sidste 6 år været selvstændig på fuld tid med terapi, mindfulness og coaching. Derudover tilbyder jeg ledersparring kombineret med mindfulness. Jeg har i 2017 udgivet en bog om samtaler for professionelle. På baggrund af min bog afholder jeg samtalekurser og foredrag for professionelle. Bogen er på pensumliste på uddannelser i Danmark og Norge. 

Jeg har en bred faglig baggrund og har 20 år arbejdet med unge og voksne og har ikke tal på, hvor mange professionelle samtaler og individuelle mindfulness-forløb, jeg har afholdt. Jeg har afholdt mere end 60 8-ugers mindfulness-kurser og undervist mere end 600 deltagere i 8-ugers mindfulness-kurser i gruppe. Jeg har 8 års undervisningserfaring i mindfulness og meditation. Jeg er oprindelig uddannet socialrådgiver fra Aalborg Universitet og certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse, certificeret coach og terapeut. Min erfaring er, at samtaler og mindfulness kan skabe store forandringer både individuelt såvel som i private og offentlige organisationer. Jeg ser det, som en af mine vigtigst opgaver at lære andre mindfulness, så det kan bruges i den aktuelle situation, såvel som fremadrettet i andre livssituationer.

Jeg har siden 2010 selv haft egen daglig mindfulness og meditativ praksis. Er grundigt uddannet og trænet gennem mange år hos bl.a. professor i medicin Saki Santorelli (direktør for Center for Mindfulness, USA), cand.psych., ph.d. Jacob Piet fra Aarhus Universitet, Jens Erik Risom og cand.psych. Vibeke Adler. Jeg er uddannet indenfor kognitiv terapi og som det nyeste igang med en somatisk og integral terapeutisk stress og traumereguleringsuddannelse. 

Så, hvad enten du har brug for individuel samtale, terapi, coaching, mindfulness, meditation, mental træning, rådgivning, supervision eller udvikling, ser jeg frem til at høre fra dig. Du kan skrive til mig på uvestergaard@gmail.com eller ringe for en uforpligtende snak på 4081 0508.

Mine kunder kommer fra

Nordjylland. Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Fjerritslev, Støvring, Klarup, Viborg og Hobro og naturligvis fra Aalborg og opland. Jeg er leverandør og underleverandør for 2 pensionsselskaber og har siden 2012 haft fast samarbejde med private og offentlige virksomheder og kommuner.

Praktisk information

Mit dejlige lokale Mindfulness Aalborg ligger på Enggårdsgade 5, 9000 Aalborg. Du kommer direkte til og kommer ikke til at vente i et venteværelse. Der er gode og gratis parkeringsmuligheder tæt på. 

   Se mere om hvad jeg tilbyder her:

 • 8-ugers mindfulness-kurser i mindre gruppe. Læs mere
 • Individuel mindfulness. Læs mere
 • Individuel samtale, terapi, coaching. Se mere her
 • Mindfulness-kurser for virksomheder. Læs mere
 • Samtale-kurser for professionelle: Rådgivende, samskabende og coachende. Læs mere

 

Kontakt mig gerne

Du kan altid ringe helt uforpligtende til mig på 40 81 05 08. Du er også velkommen til at tilmelde dig kurser på min hjemmeside klik her eller maile til mig uvestergaard@gmail.com

Få besked om nye kurser. Følg Mindfulness – Aalborg på Facebook.


Mindfulness Aalborg –  Enggårdsgade 5 – 9000 – Aalborg – uvestergaard@gmail.com – tlf. 40810508

Cvr. nr. 36227486